Điều kiện đặt phòng

ĐIỀU KIỆN ĐẶT PHÒNG

 

Khách thông báo cho khách sạn bằng văn bản (fax hoặc email) việc đặt phòng với đầy đủ thông tin: Tên khách & số lượng phòng, thời gian đoàn đến và đi, phương thức thanh toán,các dịch vụ khác: ăn uống, đưa đón…và các yêu cầu cụ thể khác.

Riêng đối với những đoàn khách từ 30 phòng trở lên, khách có trách nhiệm thông báo những chi tiết trên cho khách sạn chậm nhất là 03 ngày trước khi đoàn đến.

Khách sạn có trách nhiệm sắp xếp phòng cho khách đặt theo thoả thuận hai bên đã đồng ý trước qua phiếu yêu cầu đặt phòng của khách.

Trong những trường hợp khách có đề nghị khách sạn hỗ trợ phục vụ cho những đoàn khách ưu tiên hoặc những đối tác đặc biệt, khách sẽ gửi yêu cầu cụ thể bằng văn bản để khách sạn hỗ trợ.