Điều kiện huỷ dịch vụ

ĐIỀU KIỆN HUỶ DỊCH VỤ

 

A-  Dịch vụ phòng nghỉ

Trong trường hợp khách muốn huỷ yêu cầu đặt phòng thì phải thông báo cho khách sạn bằng văn bản.

 

Đối với các đoàn  từ 50 phòng nghỉ trở lên:

 • Báo hủy đặt phòng  trước 15 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: Miễn phí
 • Báo hủy đặt phòng dưới 15 ngày đến 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 50% tổng giá trị tiền phòng đã đặt cho 01 đêm
 • Báo hủy đặt phòng 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 100 % tổng giá trị tiền phòng  đã đặt cho 01 đêm.

Đối với các đoàn dưới 50 phòng nghỉ:

 • Báo hủy đặt phòng 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: Miễn phí
 • Báo hủy đặt phòng dưới 07 ngày đến 03 trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 50% tổng giá trị tiền phòng đã đặt cho 01 đêm .
 • Hủy đặt phòng 03 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 100% tổng giá trị tiền phòng của cả đoàn cho 01 đêm.

Việc thanh toán các chi phí huỷ đoàn (Cancellation & No Show), sẽ được thực hiện bằng hoá đơn có kèm Fax đặt phòng của khách.

B - Dịch vụ ăn uống

 • Khách đặt ăn trong 12 giờ trước giờ sử dụng dịch vụ, thực đơn sẽ do khách sạn quyết định.
 • Mọi thay đổi về thực đơn phải thông báo cho khách sạn, 24 giờ trước khi sử dụng dịch vụ.
 • Hủy đặt ăn trước 01 ngày : Miễn phí
 • Hủy đặt ăn trong vòng 24h:  trả 100% tổng giá trị bữa ăn cho cả đoàn.
 • Việc bỏ không dùng dịch vụ mà không báo trước theo như điều khoản trên thì bên khách chịu 100% tổng giá trị tiền phòng của cả đoàn cho 1 đêm, 100% tổng giá trị bữa ăn.