Liên hệ

Biển Ngọc Hotel

Biển Ngọc Hotel


Địa chỉ: Đội 12, Thôn Đông, Xã An Hải, Huyện Lý sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: (+84) 973 990 194
Facebook: Khách sạn Biển Ngọc 
Website: www.khachsanbienngoc.com

Để liên hệ với chúng tôi, xin vui lòng gửi thông tin theo mẫu bên dưới: